Vincent Verhaegen

Secretaris & API


API (AanspreekPunt Integriteit)

De club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen of klachten over lichamelijke en seksuele integriteit of grensoverschrijdend gedrag.

Als eerste aanspreekpunt luistert de API naar het verhaal en geeft advies aan de melder. Dit kan zowel een judoka , ouder, partner of andere betrokkene zijn.

Hierbij zal de API een beeld vormen en een inschatting maken van de situatie. Er wordt in overleg gegaan met de betrokkenen om te bepalen welke volgende stappen zij willen nemen.

Indien nodig verwijst de API de melder door.

De API draagt daarnaast zorg voor het beleid binnen de club en de preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.