EHBO

Net zoals alle andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederaties heeft ook de Vlaamse JudoFederatie een sportverzekering afgesloten. Als je tijdens de training of een wedstrijd een blessure hebt opgelopen, vergeet dan zeker niet om een formulier voor de sportverkekering aan te vragen!

Als je je blessure tijdens de training hebt opgedaan, dan kan je best meteen aan een van de trainers een formulier vragen. Als je gekwetst raakt op een wedstrijd, kan je ook een formulier verkrijgen bij de organiserende club. Ben je dit vergeten en moet je dringend naar de dokter, dan kan je het formulier nog steeds hier downloaden. Verwittig wel steeds een trainer of bestuurslid!

Het verzekeringsformulier bestaat uit drie onderdelen:

[A] In te vullen door de aangever

Dit onderdeel vul je zelf volledig in. Enkel deel 1 (Identiteit van de verzekeringsnemer) mag je leeg laten. Als je vragen hebt bij het invullen, aarzel dan niet om iemand van het bestuur te contacteren.

[B] Bericht aan de slachtoffers van een lichamelijk ongeval

Het enige wat je hier moet doen, is een kleefbriefje van de ziekenkas aanbrengen.

[C] Geneeskundig getuigschrift

Dit onderdeel dient door de dokter ingevuld te worden. Het is dus belangrijk om een formulier mee te brengen als je de eerste keer naar de dokter gaat, anders zal je later nog eens moeten teruggaan om dit te laten invullen.

Het ingevulde formulier moet binnen de 48u na het ongeval bij Kevin Peeters bezorgd worden, via Kevin.Peeters87@gmail.com. Hij behandelt al onze verzekeringsformulieren.

Na registratie van het ongeval ontvang je via de club een dossiernummer bij onze verzekeringsmaatschappij Ethias. Hou vanaf het ongeval al de rekeningen (apotheker, dokter, kinesist, specialist ...) netjes bij. Na de terugbetaling van de kosten door het ziekenfonds, stuur je de rekeningen op naar Ethias voor de afrekening. Vermeld hierbij steeds het dossiernummer.

Als de dokter je weer gezond en wel verklaart, vergeet dan niet om je attest ook bij Kevin binnen te brengen, zodat je dossier gesloten kan worden. Als je dossier nog niet is afgesloten en je loopt een nieuwe blessure op, kan het zijn dat de verzekering niet tussenbeide komt.

Als je nog vragen hebt over onze sportverzekering, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met iemand van het bestuur!