EHBO

Wat te doen bij sportongevallen?

 

Ehbo

Net zoals alle andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft ook de Vlaamse JudoFederatie een sportverzekering afgesloten. Als je tijdens de training of een wedstrijd een blessure hebt opgelopen vergeet dan zeker niet om een formulier voor de sportverkekering aan te vragen!

Als je je blessure tijdens de training hebt opgedaan, dan kan je best meteen aan één van de trainers een formulier vragen. Als je gekwetst raakt op een wedstrijd kan je ook een formulier verkrijgen bij de organiserende club. Ben je dit vergeten en moet je dringend naar de dokter, dan kan je het formulier nog steeds hier downloaden. Verwittig wel steeds een trainer of bestuurslid!

Het verzekeringsformulier bestaat uit 3 onderdelen:

 • [A] In te vullen door de aangever

  Dit onderdeel vul je zelf volledig in. Enkel deel 1 (Identiteit van de verzekeringsnemer) mag je leeg laten. Als je vragen hebt bij het invullen, aarzel dan niet om iemand van het bestuur te contacteren.
   
 • [B] Bericht aan de slachtoffers van een lichamelijk ongeval

  Het enige wat je hier moet doen is een kleefbriefje van de ziekenkas aanbrengen.
   
 • [C] Geneeskundig getuigschrift

  Dit onderdeel dient door de dokter ingevuld te worden. Het is dus belangrijk om een formulier mee te brengen als je de eerste keer naar de dokter gaat, anders zal je later nog eens moeten terug gaan om dit te laten invullen.

 

Het ingevulde formulier moet zo snel mogelijk in de brievenbus van Kevin Peeters getoken worden. Hij behandelt al onze verzekeringsformulieren.

     Adres Kevin:

     Hovesesteenweg 52
     2530 Boechout

Na registratie van het ongeval ontvang je via de club een dossiernummer bij onze verzekeringsmaatschappij Ethias. Hou vanaf het ongeval al de rekeningen (apotheker, dokter, kinesist, specialist,...) netjes bij. Na de terugbetaling van de kosten door het ziekenfonds, stuur je de rekeningen op naar Ethias voor de afrekening. Vermeld hierbij steeds het dossiernummer.

Als de dokter je terug gezond en wel verklaart, vergeet dan niet om je attest ook bij Kevin binnen te brengen, zodat je dossier gesloten kan worden. Als je dossier nog niet is afgesloten en je loopt een nieuwe blessure op, kan het zijn dat de verzekering niet tussenbeide komt. 

Als je nog vragen hebt over onze sportverzekering, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met iemand van het bestuur!